logo

Undervisning

"Undervisningsfilosofien bygger på at eleven skal få en personlig erfaring gjennom oppmerksom sansning." Janine