logo

Tommy Johannson, artist and curator

Janine Magelssen (f. 1964) arbeider i et abstrakt, redusert formspråk som adresserer opplevelsen av rom, volum, lys og materialenes egenskaper – spesielt forholdet mellom optisk og taktilt volum. Verkene er på forskjellige måter organisert av enkle grunnformer bygget opp av gesso, sparkel eller gips som er pusset. Komposisjonene kan være organisert som rytmiske vekselspill av positivt og negativt rom, andre ganger mer åpne strukturer, tablåer, ansamlinger eller grupper av skulpturelle objekter. Hun utforsker gjennomgående spenningen mellom berøring og syn, hvor betrakterens kropp og relative posisjon gis en sentral rolle.