logo

Sommerkurs 2013

Sommerkurs 2013 på Frysja Kunstnersenter.

Sommerkurset 2013 ble et undersøkende og lekent Kurs.  Dagen ble startet i stillhet med Qi-Gong, kroppen ble vekket og varmet opp.  Meditasjonen ga ytterligere fokus og dagens tema ble subtilt introdusert.

Oppgaver og samtale om dagens tema ga retning på tiden ute i naturen.  Takk til alle deltakerne som bidro med åpen og nysgjerrig innstilling.

 


  • Kurset setter fokus på SANSENE våre. Gjennom oppmerksomhet på bevegelse, farge, linje og lyd kan vi komme "inntil" det vi sanser og hente inspirasjon til kreativt arbeid.
  • Vi skal oppleve FARGEN med alle sansene. Hvordan virker fargen fysisk på deg? LINJEN er nært knyttet til bevegelse og taktilitet. Hvert sted/området har sin LYD.
  • Vi henter materialer og inntrykk fra NATUREN. Hver elev får et området i skogen hvor de skal jobbe med soundscape, landart og meditasjon.
  • Vi bruker enkle meditasjons øvelser for å finne ro og fokus. Visualiseringer introduserer oss til dagens tema og gjør disse nærværende.

PLAN FOR UKEN
Vi starter hver dag med Qigong og meditasjon. Deretter en introduksjon til dagens tema med sanseøvelser som gjør deg klar til videre fordypning i tema ute i naturen eller inne. Hele uken blir brukt til å skape mer bevissthet om en tilstand av våkenhet. Det er ikke viktig med male/tegne erfaring for å delta. Hilsen Janine og Beate