logo

  Sommerkurs 2014

  Sommerkurs på Frysja Kunstnersenter. Mandag 23 til fredag 27 juni, 2014.

  Velkommen til Sommerkurs 2014 på Frysja Kunstnersenter i Oslo.  I 5 dager fra kl. 10 til kl. 16 fordyper vi oss i natur – tegning – bevegelse – farge og lyd.

  Tegning finjusterer sanseapparatet og gjør blikket seende, defor bruker vi tegning i mange av våre innfallsvinkler til temaene.  Paul Klee var opptatt av hvordan punktet gjennom bevegelse ble en linje, en linje ble et plan og et plan ble form. Han sa; “å tegne betyr å gå en tur med streken”.  Wassily Kadinsky  sidestilte punktet med pausen – med stillheten.

  Vi  starter hver dag med Qigong og meditasjon.  Deretter en introduksjon til dagens tema med sanseøvelser som gjør deg klar til videre fordypning i tema  ute i naturen eller inne.   Hele uken blir brukt til å skape mer bevissthet om en tilstand av tilstedeværelse.  Se Sommerkurs 2013 for inspirasjon.

  Velkommen på kurs.        Hilsen Janine (92600226) og Beate (90795359)

  Bilder fra venstre: Janine Magelssen, Kirsten Selmer, Sommerkurs 2013 og  Pernille Stotze, Sommerkurs 2013.

   


  • Kurset setter fokus på SANSENE våre. Gjennom oppmerksomhet på bevegelse, farge, linje og lyd kan vi komme "inntil" det vi sanser og hente inspirasjon til kreativt arbeid.
  • Vi skal oppleve FARGEN med alle sansene. Hvordan virker fargen fysisk på deg? LINJEN er nært knyttet til bevegelse og taktilitet. Hvert sted/området har sin LYD.
  • Vi henter materialer og inntrykk fra NATUREN. Hver elev får et området i skogen hvor de skal jobbe med soundscape, landart og meditasjon.
  • Vi bruker enkle meditasjons øvelser for å finne ro og fokus. Visualiseringer introduserer oss til dagens tema og gjør disse nærværende.

  1. Name *
   * Please enter your name
  2. Email *
   * Please enter a valid email address
  3. Message *
   * Please enter message