logo

“two close angles”, solo show at Kunstnerforbundet, Oslo, Norway, 2020

to nære vinkler, Kunstnerforbundet, Oslo, 2020

22 oktober –  22 november 2020.

You can view a film of the exhibition here: https://vimeo.com/574137099

 

Janine Magelssen arbeider i et redusert men taktilt formspråk. Hun er spesielt opptatt av forholdet mellom optisk og taktilt volum og tar i bruk materialenes iboende egenskaper, rom, lys og volum for å finne frem til verk som uttrykker abstrakt sansing. I utstillingsrommet kommer arbeidene til uttrykk som stedspesifikke verk; rett på vegg i grenselandet mellom tegning og objekt, som løse veggobjekter og fritthengende konstruksjoner i rom.

Ved hjelp av sparkel, gesso, stålkonstruksjoner og malte fargefelt skaper Magelssen konstellasjoner som unndrar seg språklige fortolkninger. I stedet aktiviserer de romlige og fysiske erfaringer i en språkløs tilstand. Konvekse og konkave linjer og volumer veksler kontinuerlig mellom å definere og å forvirre. Marginale forskyvninger i fargepigmenter og struktur åpner opp for en opplevelse som i stor grad handler om kroppslig tilstedeværelse.

De reduserte virkemidlene og ønsket om å komme ned til noe grunnleggende viser til et slektskap med minimalismen. Men i motsetning til minimalistene forsøker ikke Magelssen å styre vekk fra et kroppslig nærvær i arbeidene sine. Da føler hun seg nærmere Kazimir Malevich, som gjennom kunsten utforsket det åndelige, knyttet til et spirituelt tankegods. De nonfigurative verkene relaterer seg til menneskekroppen ved at format, størrelser og overflater oppretter fysiske kontaktpunkter med betrakteren.

Sentrale begreper som persepsjon, det utstrakte øyeblikk, stillhet og tomrom gjør seg gjeldende. Verkene skal ikke vise til noe utover seg selv, skal ingen steder. De søker seg heller mot en tomhet, og gir en fornemmelse av nærvær, en våken tilstedeværelse og tilhørighet, uavhengig av kategorier.

Date: November 16, 2020