logo

22 Juli Minnesteder. Forslag fra Magelssen/Borge, 2013

Forslag til Minnesteder etter 22 Juli.

Gruppe: Magelssen/Borge

Janine Magelssen, billedkunstner og Marianne Borge, arkitekt, ønsker å delta i konkurransen om minnesteder etter 22 juli med et felles kunst/arkitektur-prosjekt.

Ulykken for to år siden, har berørt oss alle. Vi har alle mistet noe. Vi er både i en privat og i en kollektiv prosess og mange søker etter måter å forholde seg til det som skjedde på. Et minnested kan være et møtested for disse prosessene og et sted for påminnelse og ettertanke. Vi er interessert i å skape rom som gir mulighet for kontemplasjon, refleksjon og ro til alle som besøker stedene.

Vi ser for oss et samarbeid der vi med utgangspunkt i våre respektive fagfelt, møtes på terskelen mellom våre to uttrykksformer, og søker å utvikle en essens som kan danne utgangspunktet for et felles formspråk, som evner å ta imot programinnholdet i oppgaven.

Oppgaven er interessant med tanke på at vi kan utvikle konsepter med samme essens, men i ulik form tilpasset de forskjellige tomtene i byen og i naturen.  Vi ser for oss en kunstnerisk prosess, der vi jobber med et fokus på ivaretakelse og undersøkelse av forholdene: åpen/skjermet/materielle kvaliteter/immaterielle kvaliteter/komposisjon/stabilitet/bevegelse/stillhet/tilstedeværelse/det sanselige og taktile/natur/kultur.

Utgangspunkt og inspirasjon for vårt samarbeid er felles erfaringer fra prosessarbeid/sansearbeid (uten fokus på verk).  Vi har begge i vårt virke en oppmerksomhet på romlighet, lys, materiale og natur. Vi er interessert i en minimalistisk tolkning av estetikken i naturen, og streber etter det enkle, tomme, men allikevel innholdsrike verk som kan gi rom for kontemplasjon og nærvær.

Vi er:

Janine Magelssen er billedkunster. I sitt virke jobber Magelssen i et redusert, men taktilt formspråk. Hun søker å skape et fysisk nærværende verk/rom, uten narrative elementer. Arbeidene søker å fange den abstrakte sansningen av noe. Hvor ”noe” kan være en ordløs fornemmelse av romlighet, lyd og bevegelse.

Marianne Borge er arkitekt og driver egen praksis. Hun har en utpreget interesse for de naturnære løsningene og de gode materialene. Et tema hun arbeider mye med i sin arkitektur er konseptet ”framing”. Natur og lys inviteres inn gjennom varierende åpninger der naturmotiver og himmelretninger søkes aksentuert.

Fysiske minnesteder kan bidra til at hendelsene ikke blir borte for oss, men blir en integrert del av vår bevissthet og historie.

Magelssen og Borge

Oslo, 01.09.13

Date: January 11, 2014