logo

presence stillness moment reflection – 2015

presence stillness moment reflectionTrafo Kunsthall, Asker, Norway, 2015

Exhibition with artist Tony Larsson,  Janine Magelssen, Arne Malmedal, Thomas Pihl, Lars Strandh

Curator: Lars Strandh

October 31 – November 22, 2015

Nærvær – Stillhet – Tid – Refleksjon

Utstillingen viser verk av fem kunstnere som alle arbeider nonfigurativt med et reduktivt uttrykk som for enkelte kan virke som en festbrems i dagens visuelle støy. Men om man stopper opp, og i stedet for å forvente begynner å sanse, kan en annen sorts kommunikasjon begynne. Stillhet og tid er blitt en mangelvare. Denne utstillingen inviterer til å tillate tiden å gå langsomt, og være tilstede i et ytre og indre rom for refleksjon.

Arbeidene kan oppleves som et ”her og nå”, men kunstverkene krever også at man møter dem med åpenhet og nysgjerrighet for at interessant dialog skal oppstå.

Man kan på den ene siden velge å se kunstverkene fra et formalistisk ståsted, der oppmerksomheten rettes mot kunstverkets fysikatet, mot underlaget og fargen, og hvordan det er produsert. På den andre siden kan man tilnærme seg verkene mer emosjonelt eller metafysisk, som i større grad kan generere egne ideer og videre tankerekker. Kanskje kan man si at dette er bilder å tenke ut fra mer enn å tenke på.

Selv om kunstnerne arbeider innenfor samme felt, er de ulike når det gjelder arbeidsmetoder. Noen få av forskjellene er at der Tony J. Larsson bruker tynn akrylmaling og gravitasjonen (naturlovene) for å bygge opp sine malerier, bygger Janine Magelssen opp sine objekter lagvis innenfra med sparkel eller listverk, grundering med lim og kritt.

Der Arne Malmedal bruker en bred pensel og tydelige strøk, tømmer Thomas Pihl forsiktig transparent akrylemulsjon tilsatt pigmenter gang på gang over lerretet.

Både Lars Strandh og Arne Malmedal bruker pensel, men der Malmedals strøk er brede og mange ganger ekspressive er Strandhs strøk tynne, horisontale, lagt tett etter hverandre og relativt kontrollerte.

Det kunstnerne blant annet har til felles er at de bygger opp verkene sine lag på lag, for å nå de resultatene de ønsker. Tålmodig og med hjelp av tid (arbeidstid, tørketid, refleksjonstid, repetisjon) skapes verk som i realiteten er meget komplekse. Det som på avstand kan se ut som en monokrom (ensfarget arbeide) er nødvendigvis ikke det. Den langsomme og repetitive arbeidsprosessen kan også sees på som et politisk statement, og som en undersøkelse av tid. De er også overens om at dette ikke er minimalisme da verkene de skaper, og intensjonene ved å skape dem, strekker seg langt videre enn ”what you see is what you get” når det gjelder referanser, underliggende filosofi eller muligheter til en personlig perseptuell opplevelse.

Nærvær, stillhet, tid og refleksjon betyr heller påkobling enn avkobling.

Å bruke god tid på denne utstillingen og kunstverkene åpner for muligheten til en stor opplevelse, da verkene blir mer interessante jo mer tid man investerer i dem.

Lars Strandh, kunstner og kurator

Date: March 11, 2016