logo

“Inntil linjen”, solo show at Tegnerforbundet, 2021.

Inntil linjen

1 oktober –  7 november 2021.

You can view a film of the exhibition here:https://vimeo.com/632673431

I denne utstillingen presenterer Janine Magelssen stedsspesifikke verk, veggrelieffer, arbeider på papir og skulpturelle konstruksjoner. Kunstnerens verk tar utgangspunkt i tegningen som grunnlag for å forstå form og formbegreper. Med et redusert formspråk brukes konvekse og konkave tilnærminger for å skape form, volum, rom og flate. Disse formene blir av kunstneren definert som skygge, lys, linjer og tomrom. Når språket og virkemidlene blir redusert og nedtonet til minimum kan det oppleves som en stillhet som møter betrakteren. Hva denne stillheten innebærer avhenger av egne forutsetninger og visuell erfaring. Det taktile står sentralt i denne opplevelsen. Det perseptuelle aktiveres i møte med Magelssens kunst, kroppens sansninger stimuleres og resultatet kan relateres tilbake til menneskekroppen og rommet gjennom en subtil fornemmelse.

Tegnerforbundet.

Date: October 17, 2021