logo

guilt by association – 2018

guilt by association, Bærum Kunsthall, 2018

19 april- 13 mai 2018.

Utstillere: Ina Backe Wiig, Åsil Bøthun, Janine Magelssen, Michael O´Donnell, Heidi Kennedy Skjerve.

Kurator: Tommy Johansson, Tekst: Tommy Johansson.

 

Utstillingen følger påstanden om at assosiasjon – vår uhelbredelige lyst og trang til å forbinde – er den mest fundamentale mekanismen og drivkraften i all kunstnerisk produksjon og tolkning, og at denne er knyttet til basale, mimetiske forhold. Guilt by Association er et uttrykk for en type feilslutning innen etikk og argumentasjonsteori som leder til forskyvninger av skyld, ansvar eller årsaksforhold – med ditto konsekvenser. Sammenhengen mellom etiske og estetiske sympatier er kompliserte. Hva som forbinder noe med noe annet, er i regelen bestemt av en tredje faktor. 

Noen av verkene i utstillingen er prosess- eller fenomenbaserte og unngår tilsynelatende eksterne referanser eller bestemte assosiasjoner, mens andre gjør disse høyst virksomme og er slik sett mer diskursive. Begge disse tilnærmingene til kunst og verk har fallhøyde, men risikoen er av helt forskjellig art. Utstillingen flørter likevel åpent med ideen om at denne forskjellen er marginal og vilkårlig. Så det handler ikke bare om å skue hunden på hårene, men om å gjøre dette inngående og radikalt ukritisk.

 

Date: March 01, 2019