logo

Bærum Kommune, Sandvika Rådhus, 2009

Innkjøpt av Bærum Kommune i 2009. Arbeidene henger i Sandvika Rådhus.

Date: January 09, 2014