logo

Category

Solo show

up against the line – 2021

Press release: In this exhibition, Janine Magelssen presents site-specific works, wall reliefs, works on paper, and sculptural constructions. The artist’s work takes drawing as a point of departure in a quest to understand form and its related concepts. In her reduced idiom, convex and concave elements serve to create forms, volumes, spaces, and surfaces. These the artist defines through the use of shadow, light, lin
Read More

two close angles – 2020

Press release: Janine Magelssen works in a reduced but tactile idiom. She focuses in particular on the relationship between optical and tactile volumes, exploring the inherent properties of her materials, space, light, and volume to develop works that express abstract perception. In the exhibition space, her works find expression as site-specific statements that explore the borderland between drawing and object, as s
Read More

silent sounding – 2018

  I sine kunstnerskap har både Austeen og Magelssen utviklet språk hvor det sanselige blir vektlagt og undersøkt. Et fellestrekk ved deres kunstneriske metode er interessen for romlighet og fokusert / ufokusert lytting – lydelig og visuellt. Silent Sounding er et møtepunkt hvor kunstnerne utforsker enkle grunnprinsipper knyttet til lyd, lys og form. Prosjektet består av en felles installasjon og individuel
Read More
Object # 12 - 2015. Cardboard, putty and gesso on wood. Putty on wall.

sites – 2015

STEDER Tekst: Per Gunnar Eeg-Tverbakk Det er ikke noe mer enn en horisontal flate med noen objekter spedt utover, en tredimensjonal komposisjon. Flaten med de utplasserte objektene minner om et område eller sted. Som jordboere kommer vi ikke unna denne assosiasjonen. Å bo og bygge hører til våre hoved geskjefter som mennesker. Den avlange formen som løper diagonalt over flaten, minner ikke den om en lav mur? En annen
Read More