logo

Category

Exhibiton
Wallobject # 30,31,32.

up against the line – 2021

Press release: In this exhibition, Janine Magelssen presents site-specific works, wall reliefs, works on paper, and sculptural constructions. The artist’s work takes drawing as a point of departure in a quest to understand form and its related concepts. In her reduced idiom, convex and concave elements serve to create forms, volumes, spaces, and surfaces. These the artist defines through the use of shadow, light, lin
Read More

two close angles – 2020

Press release: Janine Magelssen works in a reduced but tactile idiom. She focuses in particular on the relationship between optical and tactile volumes, exploring the inherent properties of her materials, space, light, and volume to develop works that express abstract perception. In the exhibition space, her works find expression as site-specific statements that explore the borderland between drawing and object, as s
Read More

constructing structures – 2020

  In my artistic practice I work with how reduction and tactility meet in a common idiom. My designs are minimal and three-dimensional, allowing for a concentrated form without too many associations. The works activate the spatial sense and provide an abstract experience. Key words such as spatiality, tactility, visual sound, stillness, light, and shade are central. My work includes slightly three-dimensional, l
Read More

guilt by association – 2018

  Utstillingen følger påstanden om at assosiasjon – vår uhelbredelige lyst og trang til å forbinde – er den mest fundamentale mekanismen og drivkraften i all kunstnerisk produksjon og tolkning, og at denne er knyttet til basale, mimetiske forhold. Guilt by Association er et uttrykk for en type feilslutning innen etikk og argumentasjonsteori som leder til forskyvninger av skyld, ansvar eller årsaksfor
Read More

silent sounding – 2018

  I sine kunstnerskap har både Austeen og Magelssen utviklet språk hvor det sanselige blir vektlagt og undersøkt. Et fellestrekk ved deres kunstneriske metode er interessen for romlighet og fokusert / ufokusert lytting – lydelig og visuellt. Silent Sounding er et møtepunkt hvor kunstnerne utforsker enkle grunnprinsipper knyttet til lyd, lys og form. Prosjektet består av en felles installasjon og individuel
Read More
Paul Brand, Dag Skedsmo, Janine Magelssen, circle in circle-2015

nonobjective-reality, different strategies – 2016

Utstillingen gir en unik mulighet til å oppleve bredden i den nonobjektive kunsten. Her vises verk av 12 kunstnere bosatt i Norge og Sverige, som alle arbeider nonfigurativt, det vil si med kunst som ikke forestiller noe. Denne kunstretningen omtales i blant som «teoretisk», og noen kan dermed tenke at den er «vanskelig» eller «utilgjengelig» – men kanskje det motsatte er tilfellet? Betrakteren utfordres av at
Read More
Object # 12 - 2015. Cardboard, putty and gesso on wood. Putty on wall.

sites – 2015

STEDER Tekst: Per Gunnar Eeg-Tverbakk Det er ikke noe mer enn en horisontal flate med noen objekter spedt utover, en tredimensjonal komposisjon. Flaten med de utplasserte objektene minner om et område eller sted. Som jordboere kommer vi ikke unna denne assosiasjonen. Å bo og bygge hører til våre hoved geskjefter som mennesker. Den avlange formen som løper diagonalt over flaten, minner ikke den om en lav mur? En annen
Read More