logo

Category

Artwork
Paul Brand, Dag Skedsmo, Janine Magelssen, circle in circle-2015

nonobjective-reality, different strategies – 2016

Utstillingen gir en unik mulighet til å oppleve bredden i den nonobjektive kunsten. Her vises verk av 12 kunstnere bosatt i Norge og Sverige, som alle arbeider nonfigurativt, det vil si med kunst som ikke forestiller noe. Denne kunstretningen omtales i blant som «teoretisk», og noen kan dermed tenke at den er «vanskelig» eller «utilgjengelig» – men kanskje det motsatte er tilfellet? Betrakteren utfordres av at
Read More
Object # 12 - 2015. Cardboard, putty and gesso on wood. Putty on wall.

sites – 2015

STEDER Tekst: Per Gunnar Eeg-Tverbakk Det er ikke noe mer enn en horisontal flate med noen objekter spedt utover, en tredimensjonal komposisjon. Flaten med de utplasserte objektene minner om et område eller sted. Som jordboere kommer vi ikke unna denne assosiasjonen. Å bo og bygge hører til våre hoved geskjefter som mennesker. Den avlange formen som løper diagonalt over flaten, minner ikke den om en lav mur? En annen
Read More

Forslag til utsmykning av Borge ungdomsskole

Forslag fra arkitekt Marianne Borge og billedkunstner Janine Magelssen 2014.
Read More
Håg, Scandinavian Business Seating, Oslo, 2012

Midlertidig utsmykning hos HÅG AS, Oslo, 2012

  Midlertidig utsmykning hos HÅG A/S, Olso.  Sommeren 2012
Read More
Innkjøpt av Bærum Kommune, 2008 til Bærum Rådhus

Bærum Kommune, Sandvika Rådhus, 2009

Innkjøpt av Bærum Kommune i 2009. Arbeidene henger i Sandvika Rådhus.
Read More