logo

Oslo Open, 20 og 21 april

Velkommen til Oslo Open 20 – 21 april, kl 12.00 – 18.00.

Jeg er tilstede i mitt atelier begge dagene.  Informasjon og kart finner du her:  http://osloopen.no

dialog3_lav

Janine Magelssen is a Norwegian artist, who live and work in Oslo, Norway.